Totalassessment publikacije

Trilogija u izdanju Društva psihologa Srbije predstavlja želju autora platforme da upozna čitaoca sa osnovnim elementima procesa selekcije ljudstva, ali i izazovima i problemima koji se mogu sresti tokom profesionalne selekcije