Ekspertske HR konsultacije

Korisnici HR platforme mogu koristiti dodatne ekspertske usluge Totalassessment-a i ostvariti saradnju sa našim stručnjacima iz oblasti psihometrije i psihologije rada

Javite nam se da vidimo kako možemo izaći u susret Vašim potrebama
U skladu sa Vašim specifičnim potrebama odabraćemo ljude koji mogu na najbolji način da odgovore na njih.
Javite se da zakažemo sastanak, edukujte nas o svojim zahtevima,
a mi ćemo prezentovati mogućnosti HR platforme i dodatne usluge našeg tima.

info@totalassessment.rs

Koje usluge pružamo?

Ukoliko se odlučite za korišćenje Totalassessment HR platforme i našeg ekspertskog sistema za procenu, organizovaćemo vam obuku i time omogućiti da potpuno samostalno koristite platformu uz kontinuiranu tehničku podršku.

Ukoliko posedujete vlastite merne instrumente, model kompetenci ili indikatore učinka, TA administrator će ih uneti u sistem za Vas.

Stojimo Vam na raspolaganju i za dodatne usluge koje možete pogledati u nastavku.

U HR platformu integrisani su sedmodimenzionalni  TA7 model kompetenci, kao i prošireni model  kompetenci nižeg reda. Za svaku od njih, kombinujući rezultate ličnosti i sposobnosti, moguće je obaviti procenu potencijala za razvoj.

Dodatna usluga koju nudimo je integrisanje Vašeg modela kompetenci u HR platformu:

  • Stručni pregled i dopuna ili delimična reorganizacija elemenata modela kompetenci
  • Definisanje uticaja (mapiranja) psihometrijskog profila na potencijale za razvoj individualnih kompetenci modela 
  • Integracija vašeg modela kompetenci u platformu

Integrisani model kompetenci lako se upotrebljava za:

  • Ocenjivanje potencijala pojedinca za razvoj profesionalnih kompetenci
  • Sprovođenje intervjua baziranog na kompetencama u procesu zapošljavanja
  • Procenu efikasnosti rada
  • Procenu važnosti profesionalnih kompetenci za određeno radno mesto

Naš tim vam stoji na raspolaganju pri odabiru baterije testova za svaku konkretnu svrhu. Testovi dostupni u okviru platforme rezultat su dugogodišnjeg rada na izradi mernih instrumenata najvećih stručnjaka u ovoj oblasti kod nas i pokrivaju sve oblasti releventne za menadžment ljudskih resursa.

Naš tim čine stručnjaci iz psihometrije, psihologije rada i upravljanja ljudskim resursima. Višegodišnje iskustvo u preseku navedenih oblasti Vam garantuje da ćemo izabrati najadekvatnije instrumente sa ciljem da izmerimo baš ono što vam je potrebno tako da na osnovu rezultata možete sa lakoćom doneti sve vrste odluka.

Sistem omogućava da se uspostave unapred zadati kriterijumi i ponderiše važnost pojedinih testova za konačni rezultat, a mi ćemo Vam na osnovu iskustva i oslanjajući se na aktuelna dostignuća u nauci pomoći da postavimo sve parametre.

Na osnovu rezultata, odluke ćete donositi lako i sa sigurnošću, a sve ćete moći i da argumentujete izveštajima koji se mogu preuzeti sa platforme u svakom trenutku.

Naši stručnjaci iz oblasti psihometrije i psihoilogije rada pružaju profesionalnu podršku za upotrebu izveštaja i podataka koje možete preuzeti sa platforme u realnom vremenu procesa testiranja i procene.

Rezultate možete pregledati u formi numeričkih grupnih i individualnih izveštaja (za svaku varijablu u okviru testa), kao i formi narativnih individualnih izveštaja. Sve izveštaje i baze podataka možete preuzeti u MS Excel odnosno PDF formatu.

Naš tim Vam stoji na raspolaganju ukoliko Vam je potrebna bilo kakva pomoć u interpretaciji rezultata i konsultacija oko odluka koje na osnovu rezultata možete donositi sa minimalnim rizikom.