Nauka i tehnologija u službi pravih HR odluka

Ekspertski softver koji asistira HR stručnjacima u planiranju, regrutovanju, odabiru i razvoju zaposlenih

HR platforma za psihometrijsku procenu potencijala, kompetenci i učinka zaposlenih, kao i organizacione klime

Upoznajte se detaljnije sa Totalassessment HR metodologijom na specijalizovanim sajtovima

Saznajte zašto se Totalassessment platforma izdvaja od drugih HR informacionih sistema

Autori HR alata, i na njima baziranih narativnih izveštaja, vodeći su stručnjaci u oblasti upravljanja ljudskim resursima u našoj zemlji.

Specijalnosti na polju psihometrije, statistike, psihologije individualnih razlika, kao i kadrovske psihologije omogućili su nam da tržištu ponudimo originalna i napredna rešenja. Razvijamo ih u okviru paradigme savremenih teorijskih modela kao što su Katel-Horn-Kerol teorija inteligencije, HEXACO model ličnosti i Holandova teorija odabira zanimanja.

Sve svoje HR alate, kao i prateći softver, kreiramo namenski i lično (in-house) jer samo tako možemo osigurati najviši kvalitet usluge.

Totalassessment HR alati predstavljaju psihometrijske instrumente u najužem smislu te reči.

Osim precizno definisanih metrijskih karakteristika (objektivnosti, pouzdanosti i valjanosti), svi naši testovi dolaze sa odgovarajućim normama koje se periodično, na kraju svake kalendarske godine, osvežavaju i revidiraju. Na ovaj način neprestano unapređujemo preciznost procena ekspertnog sistema. Sve norme utvrđene su na nekliničkoj populaciji, imajući u vidu specifičnost njihove buduće primene.

Smatramo da je samo tako moguće klijentima garantovati rezultate na kojima će se zasnivati donošenje optimalnih poslovnih odluka.

Osobu sagladavamo kao celinu iz svih relevantnih uglova i na nekoliko nivoa procene.

Pružamo Vam odgovore na pitanja koje su realne mogućnosti neke osobe, koliko je podobna za dati posao, kao i informacije o njenoj motivaciji i stepenu uklopivosti u buduće radno okruženje. Posedujemo dvadesetak testova čiji rezultati govore o stepenu razvijenosti generalne i sedam specifičnih kognitivnih sposobnosti što omogućava predviđanje nečije uspešnosti u bilo kom poslu, neovisno o tome da li osoba ima odgovarajuće iskustvo ili tek treba da ga stekne.

Pored toga, naših deset inventara opisaće ličnost, profesionalna interesovanja i radne vrednosti tako što če ukazati na dodatne prediktore poklapanja date osobe i željenog posla.

Totalassessment nudi svojim klijentima originalno razvijen sedmokomponentni model bazičnih kompetenci, kao i dodatnih 20.

TA7 model predstavlja brz i efikasan način da se obavi bazična procena nečijeg potencijala za razvoj kompetenci. Ove kompetence su se pokazale kao opšteprisutni i neizostavan elemenat u domenu modernog poslovanja kada su u pitanju ljudski resursi i njegov kvalitet. 

Za ostale zadatke, koji zahtevaju viši nivo specifičnosti i specijalizovanosti, nudimo set od preko dvadeset dodanih kompetenci koje kao klijent možete koristiti po potrebi u svom prilagođenom modelu.

Izveštaji su dostupni i prilagođeni kako psiholozima, tako i nepsiholozima (menadžmentu i drugim relevantnim činiocima HR upravljanja).

Svi naši izveštaji koncipirani su kao narativi koji opisuju osobu u skladu sa odgovarajućim nivoom izraženosti datog svojstva, prema konkretno postignutom rezultatu. Jezik i stil koji koristimo prilagođen je osobama koje ne dolaze iz polja psiholoških nauka, kako bi se svaki izveštaj u potpunosti razumeo, a odluke donete na osnovu njega bile objektivne i transparentne. 

Delovi koji su namenjeni psiholozima sadrže i tabele / grafikone koji na dopadljiv i jasan način sumiraju rezultate procene. Osim ovakvih izveštaja, datih u pisanoj normi, psiholozima nudimo i sirove numeričke podatke koje mogu interpretirati samostalno.

Platformu smo koncipirali tako da maksimalno skraćuje obavljanje rutinskih HR procedura što Vam ostavlja više prostora za bavljenje suštinskim aspektima posla.

Svaki proces, pa i oni u oblasti HR, sastoje se od niza koraka koji su nezaobilazni, ali često repetitivni, monotoni i vremenski zahtevni za osobu koja ih obavlja. Totalassessment se trudi da detektuje ovakva uska grla i ponudi adekvatna rešenja za njihovo prevazilaženje automatizacijom koraka kao što su prikupljanje prijava na konkurs, računarska predselekcija na osnovu unapred ustanovljenih parametara, automatizovano slanja pozivnica i zahvalnica itd.

Takođe, nudimo predlog koraka i alata za njihovu realizaciju u zavisnosti konkretnih potreba klijenta.

Totalassessment nije običan HRIS, Totalassessment je ekspertni softver koji u sebi integriše desetine hiljada podataka.

Ove podatke koristimo kako bismo razvili softver zasnovan na veštačkoj inteligenciji i koji, kao takav, može biti nezaobilazan pomoćnik u psihometrijskoj proceni potencijala neke osobe. Podatke, osim za izradu normi o čemu je već bilo reči, koristimo kako bismo ciljano detektovali suspektne obrasce odgovaranja i profile ličnosti od posebnog interesa na šta upozoravamo lice koja rukovodi procenom.

Naš rad na unapređenju algoritama je kontinuiran i svakodnevan.

Totalassessment HR softver spreman je da podrži sledeće HR projekte

0 +
ispitanika
0 +
testova
0 +
kompetenci
0 +
izveštaja
Zasnovana na O*NET bazi

Predefinisana rešenja

Naš ekspertski softver sadrži bazu profila zanimanja zasnovanu na lokalizovanoj verziji čuvene američke baze O*NET, kao i originalno razvijen TA7 model kompetenci

U skladu sa vašim potrebama

Prilagođena rešenja

Za klijente sa većim zahtevima, implementiramo rešenja potpuno prilagođena kompanijskom modelu kompetenci, opisima radnih mesta i organizacionoj kulturi

Republičke institucije
Proizvodnja i inženjerstvo
Transport i logistika
Bankarstvo i osiguranje
Telekomunikacije i IT
Trgovina i ugostiteljstvo
Unapređena i osavremenjena

Totalassessment HR platforma

za male i velike biznise
za uslužne i proizvodne delatnosti
za javni i privatni sektor