Selekcija kandidata

Digitalizovani proces selekcije zasnovan na nauci i najpouzdanijim testovima na tržištu omogućava da lako donesete odluke sa minimalnim rizikom i maksimizujete verovatnoću izbora pravog kandidata

Kako izgleda realizacija digitalizovanog procesa selekcije korišćenjem Totalassessment HR platforme

Modul za oglašavanje radne pozicije

Modul za prihvat prijava i predselekciju

Modul za provođenje bazične procene

Modul za provođenje dodatne procene

Modul za vođenje struktuiranog intervjua

Odlučujte pametno u svih sedam koraka

Vodite se standardizovanim procedurama i objektivnim parametrima

Planiranje
U slučaju da konkurs nije već raspisan i da se traga za informacijama o potrebama, putem platforme možete sprovesti testiranje svojih zaposlenih sa ciljem da se utvrde potencijalna opterećenja i posledično raspiše konkurs u skladu sa potrebama organizacije.

Testiranjem potencijala i kompetenci zaposlenih, dobićete podatke neophodne za kreiranje kriterijuma odabira novih kandidata. Ove informacije mogu da posluže za kreiranje oglasa koji će privući prave kandidate.

1
Oglašavanje
Link za unos podataka i testiranje je moguće integrisati u oglas i podatke prikupljati direktno na HR platformi. Link možete da postavite na vašu web stranicu takođe ili ga pošaljete kandidatima iz baze lično.

Na HR platformi je omogućeno da unapred definišete podatke koje će kandidati unositi o sebi. Ne samo da će služiti kao filter za pretragu podataka kasnije, već na ovaj način odlučujete koje podatke će biografija kandidata sadržavati na platformi. Sve predefinisane podatke možete sačuvati i koristiti u drugim procesima selekcije.

2
Priprema testiranja
Platforma sadrži detaljan opis svih testova (vrsta testa, metrijske karakteristike, okruženje primene, primeri pitanja, vreme popunjavanja) pa se direktno možete upoznati sa njihovim karakteristikama i najčešćim primenama. Pripremite konkurse (foldere) za razvrstavanje i lakšu pretragu kandidata.

Prilikom odabira testova postoji mogućnost postavljanja minimalnih kriterijuma i dodeljivanja različite važnosti pojedinim testovima. Uz pomoć informacije o vremenu popunjavanja, uskladite odabir baterije sa vremenskim ograničenjima.

3
Pozivanje kandidata na testiranje
Platforma omogućava kreairanje pozivnica za testiranje i komunikaciju sa velikim brojem kandidata slanjem e-maila ili SMS-a. Testiranje se može sprovesti u otvorenom (od kuće) ili kontrolisanom okruženju (u testnom centru).

Na HR platform ćete naći templejt kako da unesete kandidate u slučaju kreiranja velikog broja pozivnica. Naša preporuka za prvi nivo procene je testiranje u oblastima sposobnosti (četiri testa kognitivnih sposobnosti), ličnosti, profesionalnih interesovanja i radnih vrednosti

4
Testiranje i praćenje napretka u testiranju
HR platforma omogućava da u realnom vremenu pratite napredak kandidata u testiranju, ukoliko se testiraju u otvorenom okruženju. Pomoći će vam da saznate da li je kandidat započeo testiranje, da li je završio i da li je odustao od testiranja.

Ukoliko kandidati nisu započeli testiranje u predviđeno vreme, možete ih obavestiti i omogućiti da ipak završe testiranje. Ova informacija je veoma važna kad testiranje ograničite na kratak vremenski period.

5
Pristup rezultatima testiranja
Rezultati testiranja i Izveštaji su dostupni u realnom vremenu. Postoji mogućnost uvida u numeričke grupne i individualne izveštaje, kao i narativne individualne izveštaje.

Podaci i izveštaji se mogu preuzeti sa platforme i dalje obrađivati u skladu sa potrebama. U skladu sa postavljenim minimalnim kriterijumima, dobijate i podatak koji u realnom vremenu kategoriše kandidate u odnosu na njega (prošao, nije prošao).

6
Unos podataka sa intervjua i obaveštavanje kandidata
Biografiji kandidata i rezultatima testiranja dodajte i podatke sa intervjua. Nakon odluke, obavestite kandidate o rezultatima procesa selekcije, direktno sa platforme.

Za svakog pojedinačnog kandidata koji je pozvan na intervju, na HR platformi možete uneti podatke sa intervjua u word formatu i štampati ih kao izveštaj sa procene, zajedno sa rezultatima testiranja.

7