O*NET analiza posla – sve na jednom mestu

​U cilju sprovođenja što uspešnije profesionalne selekcije i orijentacije, mnogi istraživači i praktičari sprovode analizu posla koja im omogućava da utvrde koji su to ključni zadaci i dužnosti koji određuju neki posao uz to pružajući i osnovu za zaključivanje o veštinama, znanjima i osobinama koje radnik treba da poseduje da bi posao mogao da obavlja na uspešan način. Savremena analiza posla nije više toliko usmerena na radno mesto kao statičnu kategoriju, već na posao koji je više dinamičan konstrukt i koji se odnosi na kombinacije različitih aspekata rada, više se fokusirajući na kompetence.

Sve na jednom mestu: O*NET baza podataka

O*net aplikacija (http://www.onetcenter.org/overview.html) razvijena je pod pokroviteljstvom američkog Ministarstva za rad i zapošljavanje i Uprave za obuku (USDOL/ETA) i predstavlja primarni nacionalni izvor informacija o zanimanjima u SAD.

Centralni deo O*NET-a je baza podataka, koja sadrži informacije o velikom broju zanimanja opisanih stotinama standardizovanih specifičnih deskriptora. Informacije iz ove baze čini srce O*NET ONLINE, interaktivne aplikacije za istraživanje i pretraživanje zanimanja.

Svako zanimanje zahteva drugačiju kombinaciju znanja, veština, sposobnosti i obavlja se kroz različitie aktivnosti i zadatake. Ovi elementi posla predstaljaju sadržaj baze a za svako zanimanje se definiše na osnovu standardizovanih, merljivih indikatora koji se nazivaju deskriptori. Ovakvih deskriptora ima ukupno 277 svrstanih u 6 oblasti: 35 veština, 41 tipičnu aktivnost, 6 interesovanja (RIASEC), 16 stilova rada, 57 faktora socijalnog i fizičkog okruženja te 5 takozvanih poslovnih zona (zahtevani nivoi obrazovanja). Pored ovih deskriptora tu je još niz drugih koji se odnose na industrijsku oblast, perspektivu zapošljavanja itd.

O*NET – SPC taksonomija trenutno obuhvata 974 zanimanja koja sadrže podatke prikupljene od zaposlenih na nekom radnom mestu ili od stručnjaka na području ljudskih resursa. Za svako zanimanje u ovoj bazi karakteristike zaposlenih opisane su detaljno, pri čemu je ponderima naglašen značaj svake od tih karakteristika pojedinačno. Da bi održala korak sa burnim promenama na tržištu rada, taksonomija se periodično revidira, a poslednja revizija je bila u 2010. Baza podataka je dostupna javnosti bez ikakvih troškova. Na slici je dato 6 oblasti desktiptora.

Primer

Ukoliko odaberete bilo koje zanimanje u okviru O*NET baze dobićete sve relevantne podatke:

  • opise radnih zadataka, tipičnih i specifičnih aktivnosti
  • potrebne veštine, sposobnosti, znanja, kao i specifične veštine
  • kontekst obavljanja posla (socijalno i fizičko okruženje)
  • zahtevani nivo obrazovanja
  • profesionalna interesovanja
  • stilove rada
  • radne vrednosti

Na primer, za zanimanje menadžer ljudskih resursa reći ćemo da je u terminima interesovanja preduzetnički, socijalni i konvencionalni tip; u terminima vrednosti ova pozicija zadovoljava potrebe za odnosima, statusom i uslovima za rad.

Zahteva sposobnosti i veštine aktivnog slušanja, upravljanja ljudskim resursima, verbalnu govornu i pisanu komunikaciju (verbalne kognitivne sposobnosti), donošenje odluka, deduktivno rezonovanje, jasnoću govora itd. U terminima osobina ličnosti potrebna nam je osoba koja poseduje moralni integritet, samokontrolu, liderski potencijal i saradljivost.

Više informacija u vezi sa analizom posla menadžera ljudskih resursa https://www.onetonline.org/link/summary/11-3121.00

Deskriptori u okviru O*NET baze definisani su tako da se mogu procenjivati i meriti odnosno sa jasnim psihometrijskih smernicama. Baš iz tog razloga TotalAssesment sistem za psihološku procenu integrisan je sa ovom bazom i pruža mogućnosti za procenu baš onih karakteristika koje su navedene u okviru opisa posla.

TotalAssesment i O*NET baza

Za TotalAssessment sistem za psihološku procenu, karakteristike zaposlenih predstavljaju središnji deo i ekspertski sistem je integrisan sa O*NET bazom na način da prati sposobnosti, profesionalna interesovanja, radne vrednosti i radne stilove za svako radno mesto (informacije u ostalih 5 oblasti se mogu dobiti iz drugih izvora kao što su opisi radnih mesta, bigrafije kandidata itd). To praktično znači da psihološka procena kandidata za određeno radno mesto (ili na određenom radnom mestu) podrazumeva procenu upravo onih karakteristika zaposlenih koje O*NET baza predviđa da bi osoba trebalo da ima. U skladu sa karakteristikama definisanim u O*NET bazi, TotalAssessment predlaže bateriju testova za psihološku procenu, a prilikom obračunavanja skorova i kreiranja rang liste, prati pondere koji su dati o O*NET bazi za svaku od pojedinačnih karakteristika (ponderi integrisani u TotalAssessment platformu) koju testovi procenjuju.

Pretrage

Pretrage u okviru baze mogu se vršiti kako na osnovu zanimanja tako i na osnovu svake od kategorija deskriptora, pa pored analize posla za skoro 1000 različitih zanimanja, možete potražiti druge relevantne informacije ukoliko se bavite upravljanjem ljudskim resursima: detaljne opise svih navedenih deskriptora i njihovih podkategorija – interesovanja, vrednosti, tzv. stilova (odgovaraju osobinama ličnosti), radnog konteksta, znanja, veština i sposobnosti. Takođe se možete informisati o mogućnostima u okviru svake profesije (npr. psiholog) ili pretraživati poslove u skladu sa najrazvijenijim veštinama i slično u cilju profesionalne orijentacije, razmeštanja, selekcije itd.

Podelite ovaj članak na društvnim mrežama